• กรุณาตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดการใช้งานเสียงอยู่หรือไม่